• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "thay the 17 thu tuc hanh chinh"

::

  • Thay thế 17 thủ tục hành chính

    Thay thế 17 thủ tục hành chính

    (Người Chăn Nuôi) - Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định 2033/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi ...