::

  • Độc đáo trang trại bò sữa nổi

    Độc đáo trang trại bò sữa nổi

    (Người Chăn Nuôi) - Tại thành phố cảng Rotterdam, Hà Lan, một trang trại bò sữa nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới đang được xây dựng, mở ra chương mới của nền ...
  • Thị trường sữa Việt: Mối lo từ CPTPP

    Thị trường sữa Việt: Mối lo từ CPTPP

    (Người Chăn Nuôi) - Quý I/2018, thị trường sữa Việt Nam khá “lắng” khi giá bán tương đối ổn định. Doanh nghiệp thu mua sữa từ người chăn nuôi quanh mức 11.000 - 12.000 ...