::

  • Phòng, trị bệnh sán lá gan ở gia súc

    Phòng, trị bệnh sán lá gan ở gia súc

    (Người Chăn Nuôi) - Bệnh sán lá gan xảy ra ở hầu hết các loài gia súc và có thể lây sang người qua đường ăn uống. Vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi đột ...