::

  • Giải pháp tiêm phòng PRRS sớm cho heo con

    Giải pháp tiêm phòng PRRS sớm cho heo con

    (Người Chăn Nuôi) - Một vaccine mới cho hội chứng sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS) đã được nghiên cứu và chứng minh là có thể bảo vệ heo trước khi cai sữa, giúp ngăn ngừa ...
  • Quản lý mycotoxin thành công

    Quản lý mycotoxin thành công

    (Người Chăn Nuôi) - Mycotoxin là các chất độc được tạo ra tự nhiên trong quá trình trao đổi chất ở nấm. Các nhà máy TĂCN luôn giữ mức độ độc tố mycotoxin càng thấp ...