• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "nuoi lon bang men tieu hoa song"

::

  • Nuôi lợn bằng men tiêu hóa sống

    Nuôi lợn bằng men tiêu hóa sống

    Hương Canh là một trong 3 xã, thị trấn đầu tiên của huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thực hiện thí điểm sử dụng men tiêu hóa sống trong chăn nuôi lợn, góp phần giảm thiểu ô ...