• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "nuoi bo lay sua sau de"

::

  • Kỹ thuật nuôi bò lấy sữa sau đẻ

    Kỹ thuật nuôi bò lấy sữa sau đẻ

    (Người Chăn Nuôi) - Chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam chủ yếu theo quy mô nông hộ, quy trình kỹ thuật áp dụng còn chưa đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, người nuôi ...