::

  • Phòng, trị bệnh sán lá gan ở gia súc

    Phòng, trị bệnh sán lá gan ở gia súc

    (Người Chăn Nuôi) - Bệnh sán lá gan xảy ra ở hầu hết các loài gia súc và có thể lây sang người qua đường ăn uống. Vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi đột ...
  • Perdue tiên phong nuôi gia cầm NAE

    Perdue tiên phong nuôi gia cầm NAE

    (Người Chăn Nuôi) - Tuyệt đối không kháng sinh (NAE) sẽ là xu hướng của ngành gia cầm trong tương lai. Perdue Foods, một trong những hãng sản xuất gia cầm lớn nhất Mỹ đã theo ...