::

  • Rơm khô

    Rơm khô

    Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp rơm khô theo kiện dùng trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt.
  • Thương lái tranh mua rơm cuộn

    Thương lái tranh mua rơm cuộn

    Những ngày gần đây, nhiều thương lái các nơi kéo về các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) tranh mua rơm cuộn để bán cho bò ăn.