::

  • Bệnh tiên mao trùng trên trâu bò

    Bệnh tiên mao trùng trên trâu bò

    (Người Chăn Nuôi) - Đây là một trong những bệnh đường máu gây hại lớn trên đàn trâu bò, đặc biệt là bò sữa, bệnh thường phát sinh mạnh trong mùa nắng nóng do điều ...