::

  • Phúc lợi động vật như Iceland

    Phúc lợi động vật như Iceland

    (Người Chăn Nuôi) - Iceland vốn nổi tiếng về hải sản nhưng gần đây, chăn nuôi heo cũng quan trọng không kém. Sau nhiều năm đối mặt dịch bệnh và các vấn đề phúc lợi ...
  • Những ngày tàn của dê Iceland

    Những ngày tàn của dê Iceland

    (Người Chăn Nuôi) - Dê Iceland là loại động vật hiếm nhất thế giới, tuy nhiên, chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do Đạo luật mới về quản lý ngành công nghiệp ...