::

  • Độc đáo trang trại bò sữa nổi

    Độc đáo trang trại bò sữa nổi

    (Người Chăn Nuôi) - Tại thành phố cảng Rotterdam, Hà Lan, một trang trại bò sữa nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới đang được xây dựng, mở ra chương mới của nền ...

Ấn phẩm đã xuất bản