::

 • Thái Nguyên: Hiệu quả nuôi gà an toàn sinh học

  Thái Nguyên: Hiệu quả nuôi gà an toàn sinh học

  (Người Chăn Nuôi) - Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên triển khai mô hình “Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm” tại xóm ...
 • “Ðòn bẩy” cho ngành gia cầm

  “Ðòn bẩy” cho ngành gia cầm

  (Người Chăn Nuôi) - Danh hiệu “Sản phẩm Vàng gia cầm Việt Nam lần thứ I năm 2016” là “đòn bẩy” để các doanh nghiệp uy tín khẳng định tên tuổi, hơn nữa đây còn là ...
 • Tuyên Quang: Hiệu quả cao nhờ nuôi gà ri lai

  Tuyên Quang: Hiệu quả cao nhờ nuôi gà ri lai

  (Người Chăn Nuôi) - Tháng 5/2015, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang triển khai mô hình chăn nuôi gà ri lai an toàn trên nền đệm lót sinh học tại 20 hộ gia đình ở 3 thôn (Ngòi, Lũng, ...