::

  • Khắc phục bệnh gia cầm cắn mổ nhau

    Khắc phục bệnh gia cầm cắn mổ nhau

    (Người Chăn Nuôi) - Đây là bệnh xảy ra ở gà, vịt, ngan, ngỗng... với biểu hiện gia cầm mổ, cắn xé, ăn thịt, lông và cơ quan nội tạng của đồng loại. Bệnh tưởng chừng ...