::

  • Gà kiến

    Gà kiến

    (Người Chăn Nuôi) - Gà kiến hay gà Bình Định là một giống gà nội địa của Việt Nam được nuôi ở một số tỉnh miền Trung, đem lại giá trị kinh tế khá cao.
  • Tam Kỳ - Quảng Nam: Làm giàu từ nuôi gà Kiến Thùng

    Tam Kỳ - Quảng Nam: Làm giàu từ nuôi gà Kiến Thùng

    (Người Chăn Nuôi) - Ngành chăn nuôi tại TP Tam Kỳ thời gian qua có những chuyển biến rõ nét, quy mô nông hộ vẫn là chủ đạo. Trong đó, điển hình là mô hình chăn nuôi gà Kiên ...