• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "doanh nghiep thu mua"

::

  • Nông dân muốn “chia tay” với bò sữa

    Nông dân muốn “chia tay” với bò sữa

    (Người Chăn Nuôi) - Là “cái nôi” của mô hình bò sữa nông hộ, với đàn bò lớn nhất cả nước nhưng thời gian qua, nông dân TP Hồ Chí Minh đã ngán nuôi bò sữa. Nguyên nhân ...

Ấn phẩm đã xuất bản