• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "chim yen hang"

::

  • Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến hàng

    Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến hàng

    Thời gian gần đây, người dân Phú Yên tập trung phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà. Để nghề nuôi chim yến có thể phát triển bền vững, góp phần bảo tồn được quần ...