• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "chan nuoi ga kien"

::

  • Gà kiến

    Gà kiến

    (Người Chăn Nuôi) - Gà kiến hay gà Bình Định là một giống gà nội địa của Việt Nam được nuôi ở một số tỉnh miền Trung, đem lại giá trị kinh tế khá cao.