::

  • Đan Mạch: 7 bí quyết nuôi heo thành công

    Đan Mạch: 7 bí quyết nuôi heo thành công

    (Người Chăn Nuôi) - Ngành chăn nuôi heo của Đan Mạch được đánh giá hiệu quả nhất châu Âu với năng suất ổn định và sức khỏe vật nuôi luôn đạt mức cao nhất nhưng sử ...