Tác động của vitamin và Beta-caroten lên hiệu suất sinh sản ở bò

01/11/2018 | 03:19

(Người Chăn Nuôi) - Nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil đã cho thấy, sự kết hợp của â-carotene, vitamin ADE và biotin được bổ sung cho bò chăn thả có thể là một công cụ để tối ưu hóa hiệu suất sinh sản.

Báo cáo đã được công bố trên Tạp chí Livestock Science của các nhà nghiên cứu từ Đại học Sao Paulo, Brazil. Thí nghiệm đã đánh giá vai trò tích cực của carotenoids, đặc biệt là Beta-carotene trong việc tăng khả năng sinh sản của bò. Vitamin rất cần thiết cho sự tăng trưởng, sinh sản và sức khỏe của bò nuôi. Và khi thiếu vitamin sẽ dẫn đến các triệu chứng tiêu cực trong cơ thể. Trong đó, Vitamin E làm tăng khả năng sinh sản ở bò mang thai. Hơn nữa, Vitamin E bảo vệ phôi thai khỏi các tác động của stress của môi trường. Vitamin D góp phần hình thành xương, cân bằng canxi và các quá trình sinh lý khác quan trọng đối với việc cho con bú và cũng góp phần vào hoạt động sinh sản và phát triển vú. Ngoài ra, bổ sung biotin trong 70 ngày sau sinh cho bò  giúp  tăng đường huyết và giảm axit béo không ester hóa (NEFA).

Thiết lập thử nghiệm

Mục tiêu của thí nghiệm là đánh giá ảnh hưởng của việc cho ăn kết hợp Beta-carotene và vitamin (ADE và biotin) vào hiệu suất sinh sản của bò thịt chăn thả. Để làm như vậy, tổng số 430 con bò Nellore (Bos indicus) trưởng thành, trọng lượng cơ thể ban đầu là 417 ± 58 kg) được sử dụng trong thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên. Nhóm đối chứng được bổ sung khoáng chất nhưng không có Beta-carotene và vitamin. Các nhóm thí nghiệm được bổ sung kết hợp 500 mg Beta-carotene, 70.000 IU Vit. A, 10.000 IU Vit. D3, 500 mg Vit. E và 10 mg biotin /bò/ngày. Bò thí nghiệm được đồng bộ bằng cách sử dụng giao thức dựa trên estradiol/progesterone (E2/P4). Tỷ lệ có thai được đánh giá 30 ngày sau FTAI và 30 ngày sau khi kết thúc mùa sinh sản. Không có sự khác biệt về tỷ lệ cyclicity [sự hiện diện của thể vàng (CL); P = 0,31] trước khi giao thức đồng bộ hóa FTAI vào ngày thứ 11 được quan sát.

 

Tăng tỷ lệ có thai

Thí nghiệm đã được chứng minh rằng việc bổ sung kết hợp của Beta-carotene, Vitamin ADE và biotin đã làm tăng tỷ lệ mang thai tại FTAI đầu tiên trong chăn thả gia súc ở đồng cỏ nhiệt đới. Tình trạng Beta-carotene trong máu ở đầu giao thức FTAI có tương quan dương với tỷ lệ có thai ở bò thịt chăn thả. Các nghiên cứu sâu hơn có thể đánh giá tốt hơn vai trò cụ thể của từng vitamin và â-carotene trong quá trình trao đổi chất liên quan đến sinh sản.

Hà Châu

Theo Allaboutfeed

Gửi bình luận

Gửi Làm lại