Tác động của Hiệp định thương mại tới chăn nuôi

14/01/2020 | 10:44

(Người Chăn Nuôi) - Trong các Hiệp định thương mại đã được ký kết, có thể nói CPTPP và EVFTA là 2 hiệp định thương mại tự do có cam kết mở cửa lớn nhất với nhiều đối tác nhất đối với lĩnh vực chăn nuôi.

Lợi thế của Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi khi tham gia 2 hiệp định này là Việt Nam giữ được lộ trình bảo hộ tương đối dài với các ngành hàng chăn nuôi chủ lực bao gồm hai nhóm hàng nhạy cảm là thịt heo và thịt gà, đồng thời duy trì bảo hộ (áp dụng hạn ngạch thuế quan theo WTO) đối với mặt hàng trứng. Đây là quãng thời gian cần thiết để ngành chăn nuôi kịp chuyển mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể:

               

Cam kết theo CPTPP

- Thịt gà nguyên con, tươi, ướp lạnh, phụ phẩm: xóa bỏ lộ trình 13 năm;

- Thịt gà cắt mảnh tươi, ướp lạnh, đông lạnh: xóa bỏ lộ trình 10 - 13 năm tùy dòng cụ thể;

- Thịt heo: xóa bỏ thuế nhập khẩu vào năm thứ 10 đối với thịt heo tươi, vào năm thứ 8 đối với thịt heo đông lạnh;

- Thịt heo cắt mảnh đông lạnh: xóa bỏ lộ trình 8 năm, cắt giảm 1% so với thuế suất cơ sở ngay khi có hiệu lực; 

- Thịt heo, gà ngâm muối: xóa bỏ lộ trình 8 năm;

- Nội tạng đỏ của heo, và động vật linh trưởng: xóa bỏ lộ trình 5 - 7 năm;

- Thịt bò: xóa bỏ lộ trình 3 năm;

- Sản phẩm chế biến: xóa bỏ lộ trình 8 - 11 năm;

- Sữa và sản phẩm sữa: xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, một số loại xóa bỏ vào năm thứ 3; Sữa bột không đường, pho mát chế biến, sữa đóng gói hơn 20 kg: xóa bỏ ngay; các sản phẩm còn lại xóa bỏ lộ trình 3 - 5 năm;

- Trứng: theo hạn ngạch thuế quan trong WTO xóa bỏ lộ trình sau 6 năm.

               

Cam kết theo EVFTA

- 453 dòng thuế nhóm thịt bò cắt giảm thuế theo lộ trình 3 năm;

- 349 dòng thuế nhóm sản phẩm sữa cắt giảm thuế theo lộ trình 5 năm;

- 358 dòng thuế nhóm thịt heo cắt giảm thuế theo lộ trình 7 năm;

- 205 dòng thuế nhóm thịt gà cắt giảm thuế theo lộ trình 10 năm.

Lợi thế đối với ngành chăn nuôi còn ở khía cạnh thị trường các nước CPTPP mở ra cho xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam thông qua việc rỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Xét về quy mô, Việt Nam là nước có quy mô lớn về chăn nuôi heo và gà trên thế giới. Với quy mô sản xuất như vậy, chúng ta có cơ sở để vươn lên nắm lấy cơ hội thị trường do các hiệp định thương mại tự do đã mở ra. 

Tuy nhiên, cơ hội cũng đồng thời là thách thức, trong hoàn cảnh các sản phẩm chăn nuôi chủ lực của nước ta là thịt, sữa, trứng còn hạn chế sức cạnh tranh về chất lượng, chi phí sản xuất và sự đa dạng của các sản phẩm chế biến so với các cường quốc chăn nuôi tham gia ký kết hiệp định, thì quãng đường trước mắt ngành chăn nuôi phải đi để vượt qua thách thức và bắt giữ được cơ hội còn rất dài.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản

Gửi bình luận

Gửi Làm lại