Sử dụng kháng sinh thế nào trong chăn nuôi heo?

04/04/2018 | 04:23

Dự án hợp tác nghiên cứu “VIDAPIG - Kháng sinh và sức khỏe trong chăn nuôi heo tại Việt Nam” vừa được khởi động do Đại học Copenhagen (Đan Mạch), Viện Thú y (Bộ NN&PTNT), Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) tổ chức (ảnh).

Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng đại diện ILRI khu vực Đông và Đông Nam Á cho biết, dự án sẽ được triển khai tại Bắc Ninh, thời gian thực hiện từ 1/2/2018 - 31/1/2020. Mục tiêu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sức khỏe thú y và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại chăn nuôi heo ở Bắc Ninh; Rà soát các hướng dẫn hiện hành về sử dụng kháng sinh; Thiết lập chất lượng và số lượng thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi heo. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực của địa phương trong giám sát sử dụng kháng sinh, tỷ lệ kháng thuốc và dư lượng kháng sinh ở heo và sản phẩm thịt heo; tăng cường sự tương tác của các bên liên quan và các kênh truyền thông để thúc đẩy sức khỏe động vật, giảm việc sử dụng kháng sinh và giảm sự lan rộng kháng kháng sinh và tồn dư kháng sinh trong nuôi heo.


Dự án sẽ tiến hành nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sức khỏe vật nuôi và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại nuôi heo, để từ đó tạo điều kiện thiết lập cách sử dụng thuốc kháng sinh một cách cẩn trọng và khoa học. Mặt khác, theo các chuyên gia, hiện nay còn ít người biết về quy mô của việc sử dụng kháng sinh không an toàn, ở cấp nông trại, làm thế nào để người nuôi heo nhận thức được rủi ro và lợi ích của việc sử dụng kháng sinh để từ đó có biện pháp sử dụng hợp lý? Làm thế nào những thông tin, quy định của các bên liên quan có thể giúp thúc đẩy việc sử dụng kháng sinh an toàn hơn, hạn chế tình trạng kháng thuốc?
Tại nước ta, việc chăn nuôi nông hộ còn chủ yếu, tình trạng sử dụng kháng sinh còn tràn lan, đặc biệt ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Với chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ hộ còn hạn chế trong hiểu biết về phương pháp chăn nuôi, phòng bệnh, trị bệnh cho vật nuôi. Do đó việc khởi động dự án được kỳ vọng sẽ đem lại những thay đổi trong thói quen chăn nuôi, hướng tới việc không sử dụng kháng sinh như chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.
Tại Đan Mạch, một quốc gia có nền chăn nuôi phát triển hàng đầu thế giới, người chăn nuôi heo sử dụng trung bình ít hơn 50 mg kháng sinh trên một kg thịt heo sống được sản xuất, hoặc ít hơn từ 5 - 10 lần so với người chăn nuôi ở Việt Nam. Do đó việc tìm ra giải pháp để sử dụng kháng sinh phù hợp là vấn đề sống còn của ngành chăn nuôi.
Theo bà Đặng Thị Thanh Sơn, Viện Thú y, tại Việt Nam có nhiều dự án làm về kháng sinh, chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm thực trạng kháng thuốc, từ đó tiến tới có đủ năng lực để thực hiện từng bước việc kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc bằng các xét nghiệm cụ thể, bằng liên kết giữa các cơ quan. Điểm mới của dự án sẽ tập trung ở phần chăn nuôi heo, phổ biến kiến thức sâu cho chăn nuôi heo, bên cạnh chăn nuôi nhỏ lẻ chúng tôi cũng nâng cao năng lực xét nghiệm cho chăn nuôi lớn, từ đó sẽ có dữ liệu tại một số tỉnh được thực hiện và nhân rộng ở các địa phương khác.
Giáo sư Anders Dalsgaard (Đại học Copenhagen) cho biết: “Phương pháp tiếp cận nghiên cứu của dự án mới ở chỗ tập trung nghiên cứu và thực hiện các giải pháp thay đổi mô hình sử dụng thuốc kháng sinh và giảm nhẹ kháng sinh, trong khi đó các phương pháp nghiên cứu truyền thống chỉ tập trung vào giám sát việc sử dụng kháng sinh và tính kháng thuốc”.
 

Dương Tiến

Gửi bình luận

Gửi Làm lại