Sơn La thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi

20/09/2019 | 08:09

Để phát triển đàn gia súc, gia cầm, tỉnh Sơn La đang tập trung thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi theo hướng phát huy lợi thế, ứng dụng khoa học...

Đến nay, sản phẩm chăn nuôi của tỉnh Sơn La đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, xuất ra ngoài tỉnh và xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Hiện tổng đàn trâu, bò của tỉnh đạt gần 500.000 con, trong đó có trên 26.000 con bò sữa và trên 6 triệu con gia cầm.

son la: thuc hien tai co cau linh vuc chan nuoi  hinh 1

Các hộ chăn nuôi áp dụng an toàn sinh học

Đã có những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi như: Doanh nghiệp tư nhân Minh Thúy; Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và một số Hợp tác xã chăn nuôi gia công cho Công ty C.P Việt Nam.

Để phát triển đàn gia súc, gia cầm, tỉnh Sơn La đang tập trung thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi theo hướng phát huy lợi thế về khả năng sản xuất của từng đối tượng vật nuôi, phù hợp với các vùng kinh tế của tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

son la: thuc hien tai co cau linh vuc chan nuoi  hinh 2

Để phát triển đàn gia súc, gia cầm, tỉnh Sơn La đang tập trung thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi theo hướng phát huy lợi thế về khả năng sản xuất của từng đối tượng vật nuôi

Chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại quy mô phù hợp với từng địa phương. Khuyến khích áp dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, xây dựng cơ sở chăn nuôi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo chuỗi liên kết.

Hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, đã có 61 xã, thị trấn trên địa bàn các huyện công bố hết dịch tả lợn châu Phi./.

Tuyết Lan

Nguồn: VOV Online

Gửi bình luận

Gửi Làm lại