Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi

09/05/2017 | 05:59

(Người Chăn Nuôi) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị định về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ chăn nuôi
 

Theo dự thảo này, doanh nghiệp được hỗ trợ phải đáp ứng các yêu cầu như: Quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 1.000 con heo thịt trở lên; hoặc 300 con heo nái cụ kỵ, ông bà; hoặc 400 con heo nái bố mẹ; hoặc 100 con trâu, bò cái giống cao sản; hoặc 200 con bò thương phẩm cao sản; hoặc 400 con dê, cừu sinh sản, giống cao sản trở lên; hoặc 600 con dê, cừu thương phẩm; hoặc 150 con bò sữa cao sản trở lên…

Về đất đai, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai sẽ được miễn tiền sử dụng cho diện tích đất đó; Doanh nghiệp có dự án đầu tư nếu được giao đất có thu tiền sử dụng đất sẽ được giảm 70% tiền sử dụng đất; Hoặc với dự án khuyến khích đầu tư nếu được giao đất sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất cho diện tích đó; Đồng thời, sẽ được miễn hoặc giảm 70% tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng…

Với cơ sở chăn nuôi gia súc, doanh nghiệp có dự án đầu tư quy mô nuôi tập trung được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3 - 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị. Với dự án chưa có đường giao thông, điện, nước… thì ngoài mức hỗ trợ trên, còn được hỗ trợ 70% chi phí (không quá 5 tỷ đồng) để xây dựng.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp

 

Ngoài ra, với những dự án nhập giống cao sản vật nuôi sẽ được hỗ trợ 40% chi phí nhập giống gốc; hỗ trợ nhập bò sữa giống từ các nước phát triển cho doanh nghiệp nuôi trực tiếp hoặc nuôi phân tán trong các hộ gia đình.

Phạm Thu

Gửi bình luận

Gửi Làm lại