Rắn hổ đất

02/11/2017 | 10:44

Tôi cần mua rắn hổ đất giống tại trại, không qua thương lái.

Rắn hổ đất

Kính mời các cơ sở sản xuất con giống trên liên hệ để hợp tác. Giá cả thương lượng.

Thông tin liên hệ:

Anh Long

ĐC: TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0933 350 733

 

Gửi bình luận

Gửi Làm lại