Ra mắt Viện Nghiên cứu Phát triển Thú y Chăn nuôi

21/05/2018 | 04:01

(Người Chăn Nuôi) - Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh Thuốc thú y Việt Nam đã ra mắt Viện Nghiên cứu Phát triển Thú y Chăn nuôi.

Viện là tổ chức khoa học công nghệ, tự nguyện, tự trang trải để tập hợp các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ trong ngành thú y, chăn nuôi… xuống các trang trại, công ty thuốc thú y… thực hiện được quy trình VietGAPH theo quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, góp phần phát triển ngành chăn nuôi thú y nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Cùng ngày, Hiệp hội cũng kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Thú y (1998 - 2018). Với số vốn điều lệ 158 triệu đồng năm 2008, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hiện tại Trung tâm đã có tài sản giá trị hàng chục tỷ. Phương châm của Trung tâm là luôn luôn phải đổi mới, nghiên cứu liên tục và bồi dưỡng nhân lực không ngừng.

 

Phương Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại