Quyết liệt chống dịch ASF

14/06/2019 | 04:28

(Người Chăn Nuôi) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ nhiệm vụ chống dịch ASF vẫn rất cấp thiết.

Cụ thể, Bộ Tài chính đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước; dành một phần nguồn vượt thu ngân sách cho công tác chuẩn bị đầu tư; chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các địa phương đề xuất phương án hỗ trợ cho người chăn nuôi heo bị thiệt hại do dịch bệnh ASF, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, huy động các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tham gia thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch ASF; đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thay thế, có phương án tái đàn heo khi có đủ điều kiện để bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân và xuất khẩu trong thời gian tới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc giảm thiểu, tiến tới loại bỏ rác thải nhựa; chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán, nuôi tôm hùm đất.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại