Quy định về thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh

01/04/2020 | 11:08

(Người Chăn Nuôi) - Theo quy định tại Điều 12 nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh được quy định như sau:

1. Tiêu chí đối với một số loại vật nuôi ở giai đoạn con non được sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh được quy định như sau:

a. Heo con có khối lượng đến 25 kg hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi;

b. Gà, vịt, ngan, chim cút từ 1 đến 21 ngày tuổi;

c. Thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi;

d. Bê, nghé từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi;

2. Chỉ được sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ.

3. Việc sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh đối với vật nuôi được quy định như sau:

a. Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh đặc biệt quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2020;

nhap khau TACN

Ảnh minh họa

b. Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh rất quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của WHO đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2021;

c. Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của WHO đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2022;

d. Thuốc thú y có chứa kháng sinh không thuộc quy định tại điểm a, b và c khoản này đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.

4. Bộ NN&PTNT công bố danh mục kháng sinh quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều này.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại