Quảng Bình: Phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại

19/10/2017 | 05:44

Quy mô chăn nuôi tập trung được mở rộng, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Dự ước, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 9 tháng của năm 2017 đạt 55.430 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ.

trang trại

Hiện, các địa phương trong toàn tỉnh đang chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại và triển khai mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch. Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan đang tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để những dự án chăn nuôi của các doanh nghiệp triển khai theo đúng tiến độ.

 

PV

Báo Quảng Bình

Gửi bình luận

Gửi Làm lại