Quảng Bình: Nhân nuôi gà lôi lam mào trắng

14/06/2017 | 08:51

(NGười Chăn Nuôi) - Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tổ chức triển khai bảo tồn gà lôi lam mào trắng và xây dựng kế hoạch nhân nuôi tại Việt Nam.

Nhân rộng gà lôi lamẢnh: CTV

 

Hai bên đã thống nhất khởi động chương trình nhân nuôi bảo tồn đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình và dự kiến xây dựng trung tâm nhân nuôi gà lôi lam mào trắng tại vùng rừng khe Nước Trong (huyện Lệ Thủy). Gà lôi lam mào trắng là một loài chim trĩ đặc hữu của miền Trung Việt Nam, phân bố tại 4 tỉnh, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, được ghi nhận trong tự nhiên gần đây nhất vào năm 2000 và được cho là đã tuyệt chủng trong một vài điểm phân bố lịch sử của chúng.

Thảo Nguyên

Gửi bình luận

Gửi Làm lại