Quảng Ngãi: Phát động tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi

18/04/2017 | 10:49

(Người Chăn Nuôi) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2017” trên địa bàn tỉnh từ 15/3 - 15/4/2017.

Quảng Ngãi: Phát động tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi

 

Cụ thể, quy định đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, trang trại tổ chức vệ sinh chuồng trại; Phun hóa chất để tiêu độc; Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp; Thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy; Phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; Phương tiện vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống ở khu vực nông thôn và sản phẩm động vật: Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ…

Mộc Lan

Gửi bình luận

Gửi Làm lại