Protein trong chăn nuôi gia cầm

18/03/2020 | 10:58

(Người Chăn Nuôi) - Protein trong chăn nuôi gia cầm là một chỉ số dinh dưỡng quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sức sản xuất và chất lượng sản phẩm. Nhờ protein sẵn có trong thức ăn, gia cầm mới có thể tổng hợp được protein của cơ thể. Protein còn tổng hợp ra các chất có hoạt tính sinh học cao như enzyme và hormone.

Vai trò protein

Các nguyên liệu chứa nhiều protein như đạm động vật (bột cá, bột thịt, bột huyết, bột sữa, bột tôm tép); đạm thực vật (các loại khô đậu nành, xanh, phộng…). Sử dụng thức ăn để cung cấp protein thực chất là cung cấp axit amin cho cơ thể. Trong số các axit amin thiết yếu có một số axit amin giới hạn thường có trong nguyên liệu như Methionine, Lysine, Tryptophan, Threonine, Arginine... được bổ sung vào thức ăn vừa đủ để thay thế cho các đạm động vật và đạm thực vật nhằm giảm giá thành sản xuất thịt và trứng mà vẫn đảm bảo sự phát triển của gia cầm.

Axit amin là một trong những dưỡng chất quan trọng trong quá trình sinh trưởng, tạo ra sản phẩm và nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng thức ăn. Việc xác định đúng nhu cầu axit amin cho từng đối tượng gia cầm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong nuôi dưỡng. Cần cung cấp đầy đủ các axit amin không thay thế theo đúng nhu cầu của mỗi loại gia cầm. Nếu thiếu bất kỳ một axit amin không thay thế nào trong khẩu phần ăn thì quá trình tổng hợp protein sẽ bị rối loạn, thậm chí còn làm phá hủy trao đổi chất của cơ thể. Điều đó làm giảm khả năng sinh trưởng cũng như sức sản xuất của gia cầm.

 

Nhu cầu về protein

Nhu cầu về axit amin đối với gia cầm rất biến động, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, tính biệt, môi trường, nuôi dưỡng… Sử dụng thức ăn để cung cấp protein thực chất là cung cấp axit amin cho cơ thể theo nhu cầu duy trì và thay thế những tế bào thoái hóa, nhu cầu cho sự tăng trưởng, sự sinh sản, đẻ trứng.

Trong khẩu phần ăn của gia cầm, nhu cầu protein thường được biểu thị bằng tỷ lệ % protein thô. Gà thịt cần tỷ lệ protein tương đối cao trong khẩu phần để hỗ trợ tăng trưởng nhanh. Khối lượng của gà thịt thương phẩm sẽ tăng lên gấp 50 - 55 lần trong 6 tuần sau khi nở. Một phần lớn của việc tăng trọng này là tăng trưởng các mô có nhiều protein. Trong thực tế, khẩu phần đảm bảo hoàn toàn nhu cầu axit amin của gia cầm và cao hơn nó trong khoảng không quá 15 - 25% được coi là khẩu phần cân đối. Sự thiếu cũng như thừa các axit amin trong khẩu phần đều phản ánh xấu qua sản lượng và hiệu suất sử dụng thức ăn.

Để nâng cao năng suất và chất lượng, người chăn nuôi phải có sự hiểu biết nhất định về vai trò của protein đối với quá trình sinh trưởng, phát triển và tạo ra sản phẩm; từ đó xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho từng loại gia cầm khác nhau.

Nguyễn Hà

Gửi bình luận

Gửi Làm lại