Phê duyệt quy hoạch giết mổ tập trung giai đoạn 2015 - 2020.

09/06/2017 | 09:22

(Người Chăn Nuôi) - Theo Cục Thú y, hiện cả nước có 56/63 (chiếm 84,13%) tỉnh, thành phố đã được phê duyệt đề án quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2015 - 2020.

quy hoạch giết mổ tập trung

Trên cơ sở quy hoạch của các địa phương, đến năm 2020 sẽ có 1.431 cơ sở giết mổ heo tập trung và 672 cơ sở giết mổ gà tập trung. Hiện mới có 249 cơ sở giết mổ heo và 75 cơ sở giết mổ gà được đưa vào sử dụng, đồng thời chỉ là các cơ sở giết mổ để tiêu thụ thịt nóng tại các địa phương.

Về giết mổ heo, theo số liệu thống kê đến 4/2016, cả nước có 607 cơ sở giết mổ heo tập trung, gồm cả 8 cơ sở giết mổ xuất khẩu và 24.149 cơ sở, điểm giết mổ heo nhỏ lẻ (trong đó chỉ có 30% được kiểm soát giết mổ). Phần lớn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ có cơ sở vật chất không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, ATTP. Về giết mổ gà, theo số liệu thống kê đến 4/2016, cả nước có 152 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung và 4.121 cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, trong đó chỉ kiểm soát giết mổ được 545/4.121 cơ sở (chiếm tỷ lệ 13,22%). Tại hầu hết các tỉnh phía Bắc, gia cầm đưa vào giết mổ tại các chợ, không có hệ thống thu gom, xử lý chất thải và nước thải gây ô nhiễm môi trường cũng như nguồn nước ngầm.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại