Phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

11/06/2018 | 03:53

(Người Chăn Nuôi) - Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổ hợp tác nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc	 Ảnh: ST
Tổ hợp tác nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc     Ảnh: ST
 

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu có 5.400 hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong tổng số hơn 6.400 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém hiện nay. Ngoài ra, đề án cũng thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động tốt, xây dựng mô hình điểm để có trên 50 liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Phát triển hợp tác xã chăn nuôi đại gia súc (thịt, sữa) ở các tỉnh có đầu đàn gia súc lớn; hợp tác xã chăn nuôi heo, gia cầm (thịt, trứng) ở các tỉnh có đầu đàn lớn; hợp tác xã nuôi trồng thủy sản các vùng sản xuất tập trung, đánh bắt thủy sản ở 28 tỉnh có hoạt động khai thác; lâm nghiệp ở các tỉnh có rừng; diêm nghiệp ở 21 tỉnh sản xuất muối…

 

Đăng Kiên

Gửi bình luận

Gửi Làm lại