Phát triển chăn nuôi bền vững

21/07/2017 | 05:45

(Người Chăn Nuôi) - Cục Chăn nuôi đã có công văn khuyến nghị Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương một số vấn đề phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới…

chăn nuôi bền vững

 

 Để phát triển bền vững, Sở NN&PTNT cần hướng dẫn cho các doanh nghiệp lớn phát triển chăn nuôi heo từ 1.000 nái bố mẹ - nuôi heo thịt đến xuất chuồng và 30.000 heo thịt trở lên phải cân nhắc kỹ những vấn đề như: Đánh giá tác động môi trường; Chăn nuôi theo chuỗi; Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa; Lộ trình xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Với chăn nuôi bò, bò sữa, dê, cần chủ động con giống cho phù hợp (trong, ngoài nước), trồng cỏ làm nguyên liệu cho vật nuôi, ký hợp đồng gia công với nông dân và các tổ chức liên kết sản xuất như HTX, có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa, xuất khẩu... 

Phương Vi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại