Phát hành hơn 1 triệu tín chỉ carbon ra thị trường quốc tế

09/07/2018 | 03:59

(Người Chăn Nuôi) - Mới đây, lễ công bố phát hành trên thị trường quốc tế hơn 1 triệu tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện từ các công trình khí sinh học quy mô nông hộ đã diễn ra tại Bộ NN&PTNT, thuộc dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2016 - 2020.

phat hanh tin chi cac bon

Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm phát triển ngành khí sinh học định hướng thị trường và giảm phát thải khí nhà kính từ việc sản xuất chăn nuôi thông qua hỗ trợ xây dựng các công trình khí sinh học tại nông hộ. Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết, đây là dự án rất đặc biệt bởi ngoài việc đạt được các mục tiêu tổng thể, dự án đã đóng góp hơn 50% tổng kinh phí thực hiện trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ ODA giảm dần và nguồn đối ứng của Việt Nam ngừng phân bổ. Theo đó, Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính 8% vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường.

 

Kim Phượng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại