Nuôi gia công gà thịt và gà hậu bị lợi nhuận khá

21/06/2019 | 03:16

Kinh tế tập thể ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện hiện có 10 trang trại nuôi gà gia công theo quy mô công nghiệp cho các công ty.

Tại các xã Thiện Mỹ, Trà Côn (4 trang trại nuôi gia công gà thịt với tổng đàn 166.000 con); các xã Tích Thiện, Trà Côn (6 trang trại nuôi gia công gà hậu bị với tổng đàn 103.000 con). Lợi nhuận bình quân nuôi gia công gà thịt là 3.000 đ/kg thịt, nuôi gia công gà hậu bị 9.000-10.000 đ/con.

Trà Ôn hiện có 10 hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản (tăng 2), với 319 thành viên, 550 lao động, diện tích sản xuất 312,9ha. Theo thống kê, 8/10 hợp tác xã hoạt động có lợi nhuận từ 4,5-134 triệu đồng. Nhìn chung, các hợp tác xã bước đầu đi vào hoạt động nề nếp, ổn định.

Toàn huyện có 81 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, với 1.562 thành viên, 2.991 lao động và hơn 1.200ha đất tham gia sản xuất. Các tổ hợp tác chủ yếu thực hiện các khâu như thủy lợi, lịch thời vụ, làm đất, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên nên không có doanh thu.

Minh Thái

Nguồn:Báo Vĩnh Long

Gửi bình luận

Gửi Làm lại