Nuôi gà thả vườn?

22/07/2016 | 05:39

Tôi có diện tích vườn 400 m2, tôi muốn nuôi gà thả vườn, mong muốn được hỗ trợ kỹ thuật.

Liên hệ: Nguyễn Thành Trung

Email: Thanhtrung280185@yahoo.com

Điện thoại: 0975906429

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại