Nuôi dưỡng nghé sau cai sữa và trâu tơ lỡ

24/07/2015 | 11:01

Trong thời kỳ này nghé và trâu tơ lỡ có thể sử dụng được thức ăn thô xanh nên tốt nhất là chăn thả trên bãi chăn, đồng cỏ. Tuỳ theo tính chất và loại hình đồng cỏ, cũng như năng suất đồng cỏ mà bố trí chăn thả luân phiên nhằm khai thác hiệu quả đồng cỏ trong khi vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ khối lượng thức ăn thô xanh rẻ tiền. Mùa đông thay thế một phần thức ăn tươi xanh bằng cỏ khô hoặc thức ăn ủ tươi, cần bổ sung thức ăn tinh nếu khẩu phần thức ăn thô xanh không cân đối các nhu cầu dinh dưỡng.
 
Trong điều kiện chăn thả, nếu nghé và trâu tơ lỡ kém phát triển thì cần bổ sung thức ăn thô xanh, cỏ khô tại chuồng. Cũng có thể phải bổ sung 0,5-1,0 kg thức ăn tinh, tuỳ theo năng suất và chất lượng cỏ trên bãi chăn.
 

Vào mùa hè, cần cho trâu, nghé tắm hàng ngày, còn vào mùa đông thì cho tắm khi trời nắng, ấm, mỗi tuần một lần. Định kỳ kiểm tra và diệt ve, chấy, rận trên cơ thể (nuôi nhiều và có điều kiện thì dùng bể tắm ve, cũng có thể phun thuốc bằng bình bơm hoặc dùng tay bắt và giết từng con ngoại ký sinh).

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia