Ninh Thuận: Tập trung phát triển đàn gia súc có sừng

22/06/2015 | 14:58

(Người Chăn Nuôi) - Đây là mục tiêu chính trong Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

Quan điểm chung trong Đề án tái cơ cấu là tập trung phát triển những sản phẩm có tiềm năng và lợi thế theo hướng trang trại gắn với đồng cỏ; tận dụng các nguồn thức ăn trong tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn gia súc. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đàn theo chiều sâu để tăng trọng lượng xuất chuồng. Cụ thể, về nuôi bò, quy mô tổng đàn đến năm 2020 là 140.000 con, tăng hơn 15.000 con so với hiện nay. Cùng đó, đẩy mạnh chương trình bò lai sind để đạt trọng lượng xuất chuồng khoảng 230 kg/con.

Dự báo đến năm 2020, đàn dê sữa tăng lên 20.000 con

Về dê, cừu, sẽ mở rộng quy mô đàn từ 75.000 con hiện nay lên 100.000 con vào năm 2020. Riêng đàn dê sữa, hiện nay đạt khoảng 7.000 con, dự báo đến năm 2020 tăng lên 20.000 con, sản lượng sữa 300 lít/năm/con.

Theo tính toán của ngành nông nghiệp tỉnh, sản lượng các nguồn thức ăn tự nhiên và phụ phẩm trồng trọt như rơm rạ, ngọn mía, cây bắp, cây họ đậu… hàng năm khoảng 670 - 680 nghìn tấn, đáp ứng 34 - 35% nhu cầu chăn nuôi. Số còn lại, các trang trại, hộ chăn nuôi tự bố trí. Đến năm 2020, khi đã quy hoạch được khoảng 2.800 ha đất trồng cỏ với hình thức phân tán theo từng hộ nuôi, phù hợp số lượng gia súc, sản lượng hàng năm đạt trên 1,2 triệu tấn, đáp ứng 65% nhu cầu…

Phạm Thu

Gửi bình luận

Gửi Làm lại