Ninh Thuận: Giữ vững đàn gia súc qua mùa hạn

05/06/2015 | 14:49

Qua hơn 3 tháng nay, người chăn nuôi Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn thức ăn và nước uống cho đàn gia súc do phần lớn đàn được chăn thả vùng đồng cỏ tự nhiên ven các chân núi.

Nhiều nông hộ chăn nuôi nỗ lực giữ vững đàn gia súc vượt qua mùa hạn bằng nhiều cách: Chở nước uống cho gia súc,  mua phụ phẩm nông nghiệp bổ sung thức ăn, chuyển đàn gia súc đến những cánh đồng đang vào mùa gặt để tận dụng thức ăn, thuê đất trồng cỏ chủ động nguồn thức ăn cho gia súc...

Hoàng Trung

Theo Báo Ninh Thuận

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Ảnh khác