Những điểm thực hành về cung cấp nước cho heo

09/12/2019 | 02:29

(Người Chăn Nuôi) - Nước có tầm quan trọng lớn trong quá trình sinh trưởng và phát triển của heo con. Thực tế cho thấy, heo có thể sống lâu hơn nhiều khi bị thiếu thức ăn so với khi không có nước.

Bể chứa nước

Cung cấp nước 24 giờ. Heo cần 1 lít/10 kg thể trọng/ngày. Luôn lắp nắp đậy để ngăn sự phát triển của tảo.

 

Đường ống nước

Ở nhiều trang trại, núm uống được đặt quá xa bể chứa nước. Kiểm tra dòng chảy ở núm uống đầu tiên và so với núm uống xa nhất từ bể chứa nước khi các núm uống ở giữa đều hoạt động. Điều này sẽ đưa ra một dấu hiệu về lượng nước sẵn có cho heo ngay sau khi cho ăn.

Tối thiểu hai núm uống ở mỗi ổ chuồng và ít nhất một núm uống cho mười heo.

Với máng uống, khuyến cáo là 20 heo trên 30 cm máng uống.

Khoảng cách khuyến cáo giữa núm uống và tường hoặc núm uống khác đối với heo sữa: cách nhau 36 cm.

 

Bảo dưỡng

Nguồn - Nhiều bài viết khác nhau từ TS. John Carr, Tập đoàn Thú y Garth

Gửi bình luận

Gửi Làm lại