Nhím

27/07/2018 | 03:16

Cơ sở chúng tôi cần nhập số lượng lớn nhím thịt nuôi mô hình thương phẩm.

Sản phẩm có phẩm chất thịt cao, đồng đều về hình thức và cân nặng.

Thông tin liên hệ:

Hoàng Anh

ĐC: TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0988 616 141        

 

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Từ khóa: Nhím mua ban thu mua nhim