Nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu tăng 2,22%

31/05/2018 | 04:05

(Người Chăn Nuôi) - Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu tháng 4/2018 đạt 350 triệu USD, tăng 2,22% so với tháng trước đó và tăng 31,85% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính cung cấp TĂCN cho Việt Nam là Argentina, Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Thái Lan…

Lúa mì

Ước khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 4/2018 đạt 533 nghìn tấn với kim ngạch 119 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 lên hơn 1,7 triệu tấn, trị giá 404 triệu USD, giảm 1,28% khối lượng nhưng tăng 13,86% trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

 

Đậu tương

Khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 4/2018 ước đạt 171 nghìn tấn với giá trị hơn 75 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 lên hơn 562 nghìn tấn và 242 triệu USD, giảm 7,79% khối lượng và 10,26% trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

 

Ngô

Ước khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 4/2018 đạt 1,1 triệu tấn với trị giá 225 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2018 đạt 3 triệu tấn và 596 triệu USD, tăng 34,21% khối lượng và 28,81% trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

 

Sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu

Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 4 năm 2018 ước đạt 193 nghìn tấn với giá trị 81 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 4 tháng đầu năm ước đạt 1,1 triệu tấn và 376 triệu USD, giảm 24,7% khối lượng nhưng tăng 3,2% giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa trong 4 tháng tăng 12,9%

Tháng 4, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm giảm 18%, còn 84,2 triệu USD, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 4/2018 kim ngạch đạt 315,4 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, kể từ 1/1/2018 hàng nghìn dòng thuế từ Liên minh Kinh tế Á - Âu, ASEAN được điều chỉnh về 0%, tính đến nay kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm phần lớn đều trong xu hướng giảm.

 

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại