::

Liên kết nuôi heo công nghệ cao: Hạn chế rủi ro về giá cả và dịch bệnh Liên kết nuôi heo công nghệ cao: Hạn chế rủi ro về giá cả và dịch bệnh

Hộ anh Trần Đình Quang ở xã Đắk Ha (Đắk Glong, Đắk Nông) đã liên kết nuôi heo gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi heo C.P Việt Nam, cách làm này giúp gia đình không còn phụ thuộc vào đầu ra, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệch.

Trang   12>

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
  • Công ty Vemedim
  • Công ty VMC Việt Nam
  • Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
  • San Hà
  • provimin
  • VietChem
  • Giải pháp xanh
  • NAN
  • NORFEED