Nga: Tăng cường sản xuất thịt

23/05/2018 | 03:09

(Người Chăn Nuôi) - Tổng sản lượng thịt tại Nga đạt 1281,9 nghìn tấn trong 2 tháng đầu năm, tương đương tăng 10,7% hoặc 55,7 nghìn tấn so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thịt heo chiếm 35,4%; gia cầm chiếm 57,85; bò chiếm 6,7% và cừu chiếm 0,1%. Tổng đàn heo tại Nga đã tăng 5,8% (1,3 triệu đầu heo) trong năm và ước đạt 23,7 triệu đầu con tính đến 1/3/2018. Riêng sản lượng thịt heo đạt 453.600 tấn thịt xẻ (618.900 tấn thịt hơi) trong 2 tháng đầu năm, tăng 11,6% (47,2 nghìn tấn) so cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình thịt heo tại Nga đạt 136,1 RUB/kg (2,2 USD) vào cuối tháng 3/2018, thấp hơn giá cùng kỳ năm ngoái 9,6%. Tuy nhiên, giá đã tăng 4,6% so tháng trước do nhu cầu đang bắt đầu tăng khi thị trường bước vào mùa cao điểm tiêu thụ thịt.

 

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại