Nâng cao hiệu quả nuôi gà đồi theo chuỗi giá trị

07/05/2018 | 09:13

(Người Chăn Nuôi) - Đây là nội dung của Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN&PTNT Bắc Giang tổ chức tại huyện Yên Thế mới đây (ảnh).

Tại Diễn đàn, ban chủ tọa cùng với ban cố vấn đã giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề như: nâng cao giá trị gà đồi Yên Thế; chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị; công tác phòng trừ dịch bệnh và thú y chăn nuôi… Kết thúc Diễn đàn, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà như: Cần chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, theo quy hoạch; Phát huy một số giống gà địa phương có lợi thế cạnh tranh. Tăng cường đào tạo tập huấn phương pháp kỹ năng gắn với kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học và theo VietGAHP; Tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm từ gà thông qua việc xây dựng các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia giết mổ, chế biến và bao tiêu sản phẩm từ gà…

Kim Tiến

Gửi bình luận

Gửi Làm lại