Nâng cao chất lượng heo giống nhập khẩu

15/10/2019 | 03:15

(Người Chăn Nuôi) - Mặc dù tình hình sản xuất giống heo trong nước còn khó khăn nhưng Việt Nam cũng đã đầu tư cho công tác lai tạo giống, nhập khẩu được nguồn heo chất lượng và bắt kịp xu thế sản xuất trên thế giới. Mục đích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng ngành chăn nuôi.

Tình hình nhập khẩu

Đến nay, Việt Nam đã nhập các nguồn gen heo cao sản chất lượng cao, thuộc các dòng, giống Landrace, Yorkshire, Duroc và Pietrain từ Pháp, Mỹ, Canada, Thái Lan, Đài Loan, Đan Mạch để làm nguyên liệu lai tạo ra đàn heo nái sản xuất. Đàn heo nái sản xuất hiện nay đối với heo ngoại chủ yếu là các dòng lai hoặc dòng tổng hợp được kết hợp giữa các nguồn khác nhau trong cùng giống hay lai khác giống (chiếm 80%). Việt Nam hiện nay cũng có nguồn gen các giống heo nội rất phong phú gồm trên 20 giống, đặc biệt là các giống heo Móng Cái, heo Hương... sử dụng làm nái nền lai với đực ngoại phục vụ xuất khẩu heo sữa và heo choai. Nái lai giữa heo ngoại với heo nội và heo nái nội thuần chiếm tỷ lệ 20%.

Ảnh minh họa

Cơ cấu giống heo hiện nay đã có sự thay đổi theo định hướng tăng tỷ lệ heo nái ngoại từ 19,8% (năm 2013) lên 20,4% (năm 2014) và đạt 22,4% (năm 2015); Cả nước hiện nay có khoảng 127.642 con heo nái cụ kỵ, ông bà giống Landrace, Yorkshire, Duroc và một lượng nhỏ giống Pietrain để sản xuất ra đàn giống bố mẹ (PS) từ các tổ hợp lai giữa các giống ngoại nhập và các tổ hợp lai giữa các giống heo nội của Việt Nam với giống ngoại nhập với tổng đàn nái bố mẹ chiếm khoảng 60% so với tổng đàn nái của cả nước (3,2 triệu con).

Đàn heo nái giống có năng suất và chất lượng ngày càng được nâng cao, số con sơ sinh sống/ổ tăng từ 9,8 con lên 11,2 con; số con cai sữa tăng từ 9,0 con lên 10,2 con đạt số con cai sữa/nái/năm từ 17 - 18 con lên 21 - 23 con. Năng suất sinh sản trung bình của đàn nái bố mẹ của nhóm cao đạt 24 - 26 con cai sữa/nái/năm và bình quân sản xuất được 21 con heo thịt xuất chuồng/nái/năm, khối lượng xuất chuồng bình quân trên 100 kg/con/năm đạt hơn 2 tấn thịt hơi/nái/năm, tiêu tốn 2,4 - 2,5 kg thức ăn/kg tăng khối lượng. Một số dòng heo được chọn tạo trong nước đạt năng suất sinh sản 26 - 28 con cái sữa/nái/năm ở nhóm cao nhất.

Riêng đàn heo nái nội, chất lượng con giống chưa cao, 1,8 lứa đẻ/nái/năm, khối lượng xuất chuồng khoảng 51 kg, tính bình quân chỉ sản xuất được 10 con heo thịt xuất chuồng/nái/năm đạt hơn 500 kg thịt hơi/nái/năm, tiêu tốn thức ăn cao khoảng 4,5 - 5,2 kg thức ăn/kg tăng khối lượng.

 

Nhập khẩu giống heo lớn

Hằng năm, các giống heo cụ kỵ, ông bà của giống Duroc, Landrace và Yorkshire được nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể:

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015, cả nước nhập khẩu 8.075 con heo giống cụ kỵ và ông bà. Năm 2016 nhập khẩu con giống tăng đột biến và cao nhất từ trước tới nay với 9.521 con heo giống cụ kỵ và ông bà, tổng kim ngạch gần 14,47 triệu USD (tương ứng tăng 118,7% về lượng và 249,8% về giá trị kim ngạch so với năm 2015).  Năm 2017, cả nước nhập khẩu 2.027 con heo giống cụ kỵ, ông bà (giảm 73,3% so với năm 2016) với tổng kim ngạch 2,59 triệu USD. Năm 2018, tổng số heo giống ông bà và bố mẹ nhập khẩu cả nước năm 2018 đạt 926 con, giảm 78,3% so cùng kỳ 2017, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 1.587.803 USD, giảm 52,3% so cùng kỳ 2017. 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu 350 con heo giống, giảm 62,2% so cùng kỳ năm 2018, tổng kim ngạch đạt 525.781 USD, giảm 69,9% so cùng kỳ năm 2018.

Các giống heo được nhập khẩu chủ yếu là các giống thuần Yorkshire, Landrace, Duroc và Pietrain, trong đó về số lượng giống Yorkshire chiếm 39,1%, Landrace chiếm 34,1 %, Duroc chiếm 22% và Pietrain chiếm 4,8%.

Hàng năm, tinh heo cao sản của các giống Duroc, Landrace và Yorkshire vẫn được nhập về Việt Nam với mục đích để cải tạo năng suất đàn nái để sản xuất con thuần giống cụ kỵ, ông bà và sản xuất đàn nái sinh sản có năng suất cao. Trên cơ sở các giống heo trong nước và các giống nhập ngoại, Việt Nam đã thành công trong việc tạo ra các dòng, giống mới có năng suất tương đương giống ngoại nhập. Từ các giống heo ngoại nhập đã chọn, tạo ra những giống có năng suất, chất lượng cao và có khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi của nước ta như các giống heo siêu nạc với năng suất sinh sản đạt 26 - 28 con/nái/năm và một giống heo kháng stress.

Định hướng phát triển con giống thời gian tới, tiếp tục cải tiến con giống: Tạo hành lang pháp lý tốt với hàng rào kỹ thuật an toàn để tăng cường công tác quản lý giống heo; nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo các giống heo trong nước với một số giống heo có năng suất chất lượng cao nhập ngoại nhằm tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả để tạo sức cạnh tranh. Gia tăng việc nhập các giống có tiềm năng di truyền cao, tiên tiến của các nước và vùng lãnh thổ có ngành chăn nuôi heo phát triển như của Pháp, Đan Mạch, Mỹ, Canada, Đài Loan… nhanh chóng tăng cường và cải tạo nguồn gen có chất lượng tốt trong chăn nuôi. Đồng thời củng cố và làm tốt khâu giống vật nuôi theo hệ thống giống 4 cấp, góp phần nâng cao năng suất vật nuôi, hạ giá thành và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi heo.

Cục Chăn nuôi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại