Nam Định: Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Xuân Vinh

04/08/2015 | 10:07

(Người Chăn Nuôi) - Những năm qua tổng đàn gia súc, gia cầm của xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường tăng mạnh cả về quy mô và số lượng nhưng không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Chăn nuôi đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi lợn quy mô lớn. Đến nay, Xuân Vinh đã có 7 trang trại chăn nuôi với quy mô lớn và 25 gia trại góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, trong đó, quy mô tổng đàn lợn có trên 2.400 con; đàn trâu bò có trên 120 con; đàn gia cầm có trên 41 nghìn con.

Chăn nuôi đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương

Nhiều hộ nông dân đã vươn lên làm giàu từ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn. Đến nay, toàn xã đã có trên 1.750 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 39% tổng số hộ nông dân; trong đó có 250 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 550 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện…

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại