Mua giống vịt trời?

01/08/2016 | 04:18

Tôi muốn phát triển nuôi giống vịt trời, nên mua ở đâu?

Ai biết về địa điểm cung cấp giống chất lượng có thể cho tôi xin thông tin liên hệ được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Liên hệ: Phan A Lành

Điện thoại: 01658253707

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại