Máy PCR di động chẩn đoán bệnh heo - gà

08/11/2016 | 07:25

(Người Chăn Nuôi) - Bước đột phá của công nghệ iiPCR - Kiểm tra bệnh ngay tại trại nuôi!

máy PCR di động chấn đoán bệnh heo, gà - chăn nuôi

Đươc cấp chứng chỉ và vận hành theo tiêu chuẩn OIE

Độ nhạy và đặc hiệu cao: 10 copy/phản ứng

Kiểm 8 mẫu/lượt chạy máy

Sử dụng thân thiện

 Nhấn nút và chờ kết quả sau 55 phút.

 Tự động lưu kết quả

 Thiết kế bước sóng huỳnh quang đôi 520 nm/550 nm, cho phép kiểm soát quy trình chẩn đoán, loại bỏ kết quả âm tính giả/dương tính giả.

Linh động: Đặt tại Lab hoặc mang đi hiện trường

           sử dụng máy PCR trong chăn nuôi - chăn nuôi

Bộ kit sử dụng cho máy Pockit:

Công nghệ li trích bằng cột lọc silica

 Bộ kit iiPCR với Primer và Probe đặc hiệu cho từng bệnh

chẩn đoán iiPCR - chăn nuôi

công ty cung cấp máy PCR - chăn nuôi

Người Chăn Nuôi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại